Privacyverklaring

In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruikmaakt van onze website, www.alphatronautomotive.com (de “website”). De website wordt beheerd door Alphatron Security Automotive, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd in Zevenbergen, kantoorhoudende aan de Prins Hendrikstraat 10 te Zevenbergen en ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 18086770. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke (dat wil zeggen het bedrijf dat beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens) met het oog op toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw informatieverzoeken

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, geslacht, e-mailadres en uw informatieverzoek. We gebruiken deze informatie voor het volgende:

  • In overeenstemming met het gerechtvaardigd belang dat we hebben bij het promoten van ons bedrijf zullen we uw informatieverzoeken  verwerken om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden. Daarbij kunnen wij onder meer op uw informatieverzoek reageren of u een uitnodiging voor onze evenementen sturen.
  • We gebruiken een programma om bij een informatieverzoek via de website uw e-mailadres en de door u verstrekte informatie te verwerken en om u uitnodigingen en marketingmateriaal te sturen.
  • We kunnen ook informatieverzoeken verwerken zodat wij de stappen kunnen nemen die u van ons vraagt ten behoeve van het sluiten van een overeenkomst om u onze diensten te leveren.

U bent niet verplicht ons enige informatie te verstrekken, maar als u niet alle relevante informatie verstrekt, kunnen wij u mogelijk niet helpen.

Marketing

We kunnen uw gegevens gebruiken om u, in overeenstemming met onze gerechtvaardigde belangen, marketing e-mails te sturen over onze diensten of evenementen die vergelijkbaar zijn met of gerelateerd zijn aan de diensten die u eerder heeft ontvangen (of heeft bijgewoond, in geval van evenementen).

We kunnen uw naam en contactgegevens ook aan relevante, aan ons gelieerde ondernemingen die dezelfde diensten verlenen bekendmaken om hen in staat te stellen hun diensten en/of evenementen aan u aan te bieden. Als u zich wilt afmelden voor deze mailinglijst, neemt u dan contact met ons op via info@alphatronautomotive.com of klik op afmelden onderaan elke marketing e-mail.

Alle content die u aan ons verstuurt

Als u ons aanstootgevende content stuurt of u anderszins storend gedraagt bij het gebruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens in uw berichten verwerken om op dit gedrag te reageren en dit gedrag een halt toe te roepen.

We verwerken persoonsgegevens alleen op deze manier voor het gerechtvaardigde belang om ervoor te zorgen dat onze website op een rechtmatige en niet-storende wijze wordt gebruikt, ons personeel of andere personen daarbij niet worden lastiggevallen, om onze wettelijke rechten af te dwingen en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat u (mogelijk) de wet overtreedt (bijvoorbeeld omdat content die u verzendt intimiderend of lasterlijk is), kunnen we uw persoonlijke informatie gebruiken om relevante derden, zoals uw e-mail-/internetprovider of wetshandhavingsinstanties, over de content te informeren.

Wanneer we persoonsgegevens op deze manier verwerken, zullen we die persoonlijke informatie op onze systemen bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken.

Hoe u onze website gebruikt (analyse)

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies en andere mechanismen om loggegevens en analytische informatie, zoals uw IP-adres, te verzamelen, zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers de site gebruiken en statistische rapporten over de websiteactiviteit kunnen worden opgesteld.

We verwerken deze informatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten over die activiteit op te stellen. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld gebruikt om bij benadering aan te geven vanuit welk land u onze website bezoekt; we voegen deze informatie samen om bijvoorbeeld te achterhalen uit welk land/gebied de meeste bezoekers van onze website komen.

Deze verwerking is voor ons noodzakelijk om ons gerechtvaardigde belang de verbetering van onze website te behartigen, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo persoonlijk en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen via onze website worden gewijzigd, maar door bepaalde cookies uit te schakelen, kunt u wellicht niet ten volle profiteren van onze diensten en kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.
Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te maken. Al dit soort informatie wordt anoniem verzameld en opgeslagen.

Delen we uw persoonsgegevens met anderen?

Alphatron verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alphatron blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alphatron en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via de bovengenoemde contactgegevens.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd. We zullen u van eventuele wijzigingen op de hoogte brengen door het nieuwe beleid hier te plaatsen en u waar mogelijk per e-mail hierover te informeren.

Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens in onze systemen bewaren zolang dit nodig is voor het relevante doeleinde, of zoals anderszins beschreven in dit privacybeleid. Over het algemeen bewaren we uw gegevens gedurende vijf jaar vanaf de meest recente actualisering in onze systemen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@alphatronautomotive.com.

Cookies

Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van www.alphatronautomotive.com voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Hiermee kunnen wij en derde partijen advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.